<div align="center"> <h1>ZSECH</h1> <h3>Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini</h3> <p>ZSECH, ZSECh w Trzebini, Ekonomik</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.zsech.republika.pl" rel="nofollow">http://www.zsech.republika.pl</a></p> </div>